Η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, διεγείρει συναισθήματα και προάγει σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, ενώνει ανθρώπους, κουλτούρες, λαούς και ομολογουμένως μια εκδήλωση όπως η Ημέρα της Μουσικής μπορεί να δρα ως μια χρήσιμη αφορμή για την τόνωση όλων αυτών, εξελίσσοντας, εμπλουτίζοντας όλους μας αλλά και βοηθώντας στο χτίσιμο της παγκόσμιας ειρήνης.
Η μουσική παλιότερα… μέσα από πίνακες ζωγραφικής
Πηγή πληροφοριών:

http://wikipedia.gr
http://my.aegean.gr/ 
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/